Ons koffiehuis is sinds 1 mei gesloten.

ALGEMENE VOORWAARDEN BESTELLING GESCHENKMANDEN

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

1.1 Onder “Koffiehuis Eugenie” verstaan we: Koffiehuis Eugenie, Marita Colembie, Markt 7, 9770 KRUISEM .
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van Koffiehuis Eugenie. Door aanschaf van een geschenkmand, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Prijzen en retour

2.1 De vermelde prijzen van de geschenkmanden zijn in EURO en geven uitsluitend recht op het bedrag dat hierop vermeld staat. De waarde is inclusief BTW.
2.2 De bestellingen kunnen niet worden teruggenomen door Koffiehuis Eugenie.

2.3 Leveringen binnen de 5 km zijn gratis. Leveringen verder dan 5 km: 5 euro

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Koffiehuis Eugenie verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de website www.koffiehuiseugenie.be en op de bestellingen. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De foto’s zijn louter ter illustratie en zijn niet bindend.
3.2 Koffiehuis Eugenie kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de website van Koffiehuis Eugenie en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

3.3 Koffiehuis Eugenie kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Koffiehuis Eugenie via de website van Koffiehuis Eugenie.

Artikel 4 – Overmacht

In het geval van overmacht heeft Koffiehuis Eugenie het recht om, naar eigen keuze, de koop van de geschenkbon te ontbinden dan wel om de uitvoering ervan op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Koffiehuis Eugenie toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 5 – Fraude

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van één van voornoemde handelingen heeft Koffiehuis Eugenie het recht om naar eigen keuze, de koop van de geschenkmanden te ontbinden dan wel om de uitvoering ervan op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Koffiehuis Eugenie toekomende rechten blijven onverminderd bestaan. Tevens kan Koffiehuis Eugenie de persoon in kwestie onverwijld dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken en of strafrechterlijke klacht neerleggen.

Artikel 6 – Klachtenprocedure

Voor problemen en/of vragen over de geschenkbon kan de consument contact opnemen met Koffiehuis Eugenie; Info@koffiehuiseugenie.be, 0478 83 47 02

Artikel 7 – Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 8 – Eenzijdig wijzigingsbeding

Koffiehuis Eugenie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 april, 2020.